پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتعداد تخت : 26 تخت
مسئول بخش : شالی بیگ
تلفنهای داخلی:   1106- 2275

اعمال و مراقبتهای انجام شده در بخش :
 حامله های تحت نظر:
1. حامله های پره ترم بعد از قطع شدن درد زایمانی 2- حامله های دیابتیک3- حامله های مبتلا به پره اکلامپسی خفیف4- IUGR 5- کاهش یا افزایش AFI 6- حامله های پیلونفریت 7- حامله های مبتلا به بیماریهای داخلی ،جراحی و ... 8- هایپرامیویی
2. غیر حامله های تحت نظر
 1- سقط ها :  تهدید به سقط ، سقط ناقص ، سقط فراموش شده ، Blighted ovum ، سقط عفونی
 2- آبسه های بارتلن با درمان داروئی
 3- درد شکمی (PID ، کیست تخمدان،EP  و...)
جراحی ها :
     1- TAH - TVH
        2- APR
        3- لاپاراتومی:   سیتکتومی ، EP ، میومکتومی
        4- D&C تشخیصی و درمانی
        5- کورتاژ
        6- خارج کردن IUD 
        7- پولیپکتومی 
        8- تخلیه آب باز لگن
        9- سایر عمل های جراحی زنان
مسئولیتها :
1- مسئول بخش : مسئول هماهنگی و رسیدگی به امور بخش ، نظافت بخش و درخواست دارو و تجهیزات از انبار و داروخانه و انعکاس مشکلات بخش به مقام بالاتر- همراهی در ویزیت پزشکان ،چک پرونده های بیماران و نظارت بر کار پرسنل اعم از پرستار ، ماما ، کمک بهیار ، خدمات ، منشی بخش ، تقسیم کار ، چک ترالی اورژانس ، نوشتن برنامه ماهیانه کل پرسنل نوشتن دفتر گزارش در پایان شیفت .
2. استاف بخش : در صورت عدم حضور مسئول بخش وظایف او را انجام می دهد و در موارد دیگر کمک وی می باشد ،گزارش نویس و پیگیری ها .
3. پرستار مسئول OR  و ادمیت و تزریق دارو : تحویل بیمار به اتاق عمل و دریافت آنها از اتاق عمل ، پذیرش بیمارانی که تازه بستری شده اند و دادن داروها در ساعت روتین و مقرر .
4. پرستار مسئول I/O وv/s : مسئول اجرای سرم و ثبت تزریقات مختلف بیماران و گرفتن چارت v/s ، خونگیری در ساعات مختلف غیر ساعت روتین که نمونه گیر آزمایشگاه انجام می دهد.
5. کمک بهیار : انتقال بیماران به OR ، سونوگرافی ، رادیوگرافی ، مراکز دیگر جهت مشاوره و غیره ، تمیز و اسکراب کردن تختها  تعویض ملحفه و لباس بیماران ، تقسیم غذا - تحویل دادن و گرفتن ملحفه ها از رختشویخانه ، تمیز و ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی مثل فشار سنج و سونی کید و ... .
6. خدمتکار: نظافت بخش ، دستمال کش و ضد عفونی کردن لاکرها و ضد عفونی کردن و تمیز کردن سرویس های بهداشتی ،حمل ونقل بیماران از OR با برانکارد .
7. منشی و تنظیم برگه های پرونده های بیماران براساس استاندارد - دادن آمارهای مختلف به واحد بایگانی - اقدامات مربوط به ترخیص بیماران
 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved