پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمتصدیان صندوق :
1-     علیرضا میرسعیدی
2-      کریم معصومی
3-     حمیدآقائی
شماره تلفن : داخلی2244
شرح وظایف واحد صندوق بیمارستان :
1.     دریافت وجه نقد از بیماران
2.     تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری
3.     محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه
4.     جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان 
5.     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین 
  6.واحد پذیرش  در شیفت شب
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved