پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول واحد حراست : فاطمه رودبارانی
 
تلفن داخلی : 2223
تلفن : 32775592
   
شرح وظایف :
1.     حفاظت پرسنلی
2.     حفاظت IT
3.     اقدامات مربوط به مکاتبات محرمانه
4.     نظارت بر ورود و خروج اموال
5.     نظارت بر ورود و خروج افراد
6.     انتظامات محیط
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved