پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد کد گذاری بیماریها: خانم کتیرایی
1-     در ثبت ، طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی فعالیت نمایند.
2-     در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کمک به محققین بالینی براساس کدهای طبقه بندی شده فعالیت نمایند
3-      در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.
4-     در کمک به بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی در سازمان های مربوط فعالیت نمایند.
5-     ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.
6-      آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی.
7-     سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.
8-     شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهایشغلی.
 انجام سایر امور محوله درزمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved