پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت کارشناس مددکاری: زهرا سادات موسوی نیا
تلفن داخلی :2154-32790054
1.هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی و تشخیص نوع بیماری آن.
2.تماس با موسسات درمانی- بهداشتی ، آموزشی-اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران سرپایی
3.تشخیص و شناسایی بیماران نیازمند و کمک در زمینه هزینه درمان
4.راهنمایی جهت اخذ بیمه و سایر موارد
5. راهنمایی جهت استفاده از بیمه
6. راهنمایی جهت اخذ معرفی نامه های مورد نیاز
7. هماهنگی و اقدامات لازم جهت امور بیماران مهاجر خارجی و هماهنگی با سازمانهای مربوطه درارتباط با هزینه درمان
8. شناسایی بیماران نیازمند از طریق مصاحبه ،مطالعه
9. تلاش برای تایید بیمه بیماران
10. کمک به بیماران نیازمندجهت هزینه درمان
11. هماهنگی لازم جهت انتقال بیمارانی که به درمانهای خاص نیاز دارند.
12.تلاش جهت پذیرش و نگهداری بیماران در مراکز خاص، معتادین، مجهول الهویه و بیماران میتلا به ایدز
13. راهنمایی به خانواده های زندانی جهت تخفیف در هزینه های درمانی
14. لیست گیری آمار عوارضی ماهیانه
 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved