پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآشپز
آقای عباسعلی طاعتی
آقای مظفر بساکی
تلفن داخلی : 2233
شرح وظایف و مسئولیت آشپز :
1. پیش بینی ، برآورد و گزارش مقدار و نوع مواد اولیه غذایی متناسب با برنامه تنظیمی و احتمالاً تهیه آنها .
2. دریافت و آماده کردن مواد اولیه غذائی جهت پخت و تهیه غذاها و خوراکیها .
3. پخت و تهیه انواع غذاها ، سالاد ، دسر و سایر خوراکیها طبق برنامه تنظیمی .
4. نظارت بر کار کمک آشپزان در تهیه مقدمات پخت و آماده کردن خوراکیها از قبیل پاک کردن و خرد کردن سبزیجات ، گوشت ، حبوبات و احتمالاً سرخ کردن و پختن بعضی از مواد اولیه و غذاهای ساده و معمولی بمیزان و مقدار معین و صدور دستورات لازم .
5. راهنمائی آشپزان طبقه پائین در شستشو و نظارت لوازم وسایل آشپزخانه و ظروف با مراعات اصول بهداشت و حمل و نقل مواد اولیه و سایر وسایل .
6. گزارش مرتب چگونگی وضع آشپزخانه .
7. انجام سایر امور مربوطه بر طبق دستور مقام مافوق .

کمک آشپز
آقای رضا دینار
تلفن داخلی : 2233
شرح وظایف و مسئولیتها تحت عنوان کمک آشپز :
1. پاک کردن ، خرید کردن و شستشوی مواد اولیه غذائی نظیر سبزیجات ، گوشت ، حبوبات ، میوه ها طبق دستور.
2. جمع آوری و ترتیب مواد غذایی وسایل و لوازم آشپرخانه .
3. حمل و نقل و ترتیب مواد غذایی ، وسایل و لوازم آشپزخانه .
4. کنترل درجه حرارت یا شعله اجاق و روشن و خاموش کردن آنها .
5. سرخ کردن و پختن بعضی از مواد اولیه غذائی نظیر سیب زمینی ، گوشت ، حبوبات طبق دستور .
6. پختن و تهیه بعضی از غذاها و دسرهای ساده و معمولی طبق دستور .
7. انجام سایر امور مربوطه بر طبق دستور مقام مافوق

آبدار آشپزخانه
آقای محسن جامه بزرگی،
آقای عباسی
آقای طاهری
تلفن داخلی : 2233
شرح وظایف و مسئولیتها تحت عنوان آبدار آشپزخانه :
1. نظارت و تمیز کاری کلیه واحدهای بیمارستان طبق اصول و ضوابط تعیین شده .
2. تمیز و شتشوی کرکره ها ، پنجره ها و درب ها .
3. جـارو کردن و نظافت کف پوشهـای کلیه واحدهـای ، راهروها ، پله ها ، آسانسورهـا و سایر قسمتهـای وابسته به بیمارستان .
4. گردگیری ، شستشو ، براق کردن کلیه مبلمان بیمارستان .
5. تمیز کردن دیوارها و چراغها .
6. شستشو ، نظافت و ضدعفونی کردن کلیه سرویس های بهداشتی بیمارستان .
7. انجام سایر امور مربوط به نظافت و تمیزداری بیمارستان و خودداری از خدماتی که با تمیزداری ارتباطی ندارد .
8. تحویل کلیه قسمتها به شیفت بعد در وضع مناسب و تمیز شده .
9. جمع آوری و حمل زباله از اتاق بیماران و سایر واحدها به محلی که بعداً جهت سوزاندن و یا حمل ، انتقال داده می شود .
10. تمیز کردن وسایل در پایان هر شیفت و نگهداری در محل مخصوص وسائل مربوطه در هر واحد .
11. گزارش مشاهدات در مورد نقائص و یا خرابی ساختمان به مسئول خدمات عمومی .
12. بستن و خاموش کردن شیر آب و چراغهای روشن در قسمتهائی که مورد استفاده نیست .
13. رعایت اصول بهداشتی شخصی مانند کوتاه نگهداشتن ناخنها و پوشیدن دستکش و لباس مخصوص کار و شستشوی دست و صورت در پایان کار .
14. صرفه جوئی در مورد مواد مصرفی و حفظ و نگهداری وسائل کار .


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved