پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبسمه تعالی
شرح تحصیلات نیروی انسانی
ردیف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد
 
 
 
1
 
 
 
 
بالاتر از لیسانس
دکترای داروسازی
1 نفر
دکترای تخصصی رادیولوژی
7 نفر
پزشکان جراح زنان
11 نفر
پزشکان فوق تخصص و تخصص اطفال
5 نفر
دکترای تخصصی آسیب شناسی تشریحی و بالینی
1 نفر
دکترای تخصصی بیهوشی
7 نفر
دکترای عمومی
ـ
فوق لیسانس
5 نفر
کارشناس ارشد پرستاری
1نفر
 
2
 
 
لیسانس
لیسانس
 133 نفر
فوق دیپلم
51 نفر
کارشناس پرستاری
47
پیراپزشکان
32 نفر
4
زیر لیسانس
دیپلم
46 نفر
زیر دیپلم
66 نفر
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved