پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد پذیرش خانم فهیمه فریدی (مسئول )- خانم خدادادی
1-      برنامه ریزی ماهیانه پرسنل بخش پذیرش
2-     درخواست و پیگیری لوازم و تجهیزات و اوراق و فرمهای مورد نیاز بخش پذیرش
3-     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین   
4-     تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری
 هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص مرخصی های استحقاقی و استعلاجی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved