پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد حفاظت فیزیکی (نگهبانی)
تعدادپرسنل
تلفن داخلی
شرح وظایف :
 
: 6 نفر :2242

  • اخذ اسامی بیماران و همراهان و ترخیص شدگان و ترتیب دادن دفتر مشخصات ( و یا دادن اطلاعات به کامپیوتر ) جهت صدور کارت همراه و همچنین پاسخگویی به مراجعان یا پزشکان
.

  • صدور و ارائهی کارت همراه برای عیادت کنندگان و یا همراهان در چهارچوب مقرارت بیمارستان و اعمال مراقبتها و کنترلهای لازم در این زمینه
.

  • مراقبت در تردد ارباب رجوع و عیادتکنندگان طبق برنامه عیادت بیماران و ممانعت از عیادت غیرمجاز با هماهنگی و کمک واحد حفاظت فیزیکی .

  • وظیفه حفاظت از محیط و
فضای بیمارستان وتجهیزات .

  • نظارت بر
ورودو خروج افراد به بیمارستان که به خاطر ماهیت ویژه آن باید محدودوکنترل شود .

  • اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفتهای عصر و شب
، هماهنگی، اقدام و انجام امور لازم همچنین ارائهی گزارش به مافوق .

  • رعایت نزاکت
، ادب و خودداری از استراق سمع .

  • انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق اجرا گردد
.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved