پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتفرم ورود اطلاعات بیماران ومراجعین
نام ونام خانوادگی بیمار(درصورت تمایل)
نوع شکایت
سال تولد
شغل
وضعیت تأهل
میزان تحصیلات
علت مراجعه
تاریخ مراجعه یا بستری
تاریخ حضوردرواحدرسیدگی به شکایات
ساعت
بیمه
نوع بیمه
بیمه تکمیلی
نام تکمیل کننده فرم(اگرغیرازبیماراست)
نسبت با بیمار
نشانی(درصورت تمایل)
تلفن(درصورت تمایل)
شرح مشکل :درتکمیل این قسمت به این موارد توجه شود:چه اتفاقی پیش آمده ؟کی و کجا؟ چه کسانی درآن نقش داشته اند؟
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved