پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت* افتخارات
1. کسب تندیس حاکمیت بالینی به عنوان بیمارستان برتر درجشنواره حاکمیت بالینی کشوری
2. دریافت گواهینامه بین المللی ISO 9001  از شرکت NIS CERtآلمان
3. اولین مرکز در کسب گواهی نامه استقرارنظام هموویژیلانس در سطح بیمارستانهای استان
4. بیمارستان پاک در اجرای بهداشتی کردن زباله های عفونی  درسطح استان
5. مرکز اجرای طرح دوستدار مادر و کودک (کسب لوح بیمارستان دوستدار کودک)
6. پایلوت بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار
7.  راه انداز ی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی ویژه زنان وزایمان اطفال پوست جراحی داخلی گوش وحلق وبینی عفونی و...
8.  اولین مرکز در راه اندازی بخش زایمان فیزیولوژیک وزایمان بی درد دراستان
9.  اولین مرکزدر راه اندازی سیستم مانتیتورینگ در استان
10. راه اندازی دست بند شناسائی الکترونیکی بیماران
11. راه اندازی سیستم الکترونیکی ثبت خطاهای پزشکی در راستای ایمنی بیمار
لازم به ذکر است که این بیمارستان آموزشی بوده و ماهانه تعدادی از دستیاران تخصصی زنان دانشجویان پزشکی مقاطع کارآموزی و کارورزی، دانشجویان پرستاری و مامایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر رشته های پیراپزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی حضور یافته و آموزش های لازم را دریافت می نمایند.
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved