پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت*عملکرد بیمارستان
1. برگزاری منظم کمیته های بیمارستانی بر اساس دستورالعمل اداره ارزشیابی در قالب یازده کمیته
2. اجرای طرح پایش و نظارت مستمر بر اجرا دستورالعمل هادر شیفتهای مختلف با تهیه چک لیست نظارتی و کنترلی
 
3. استفاده از موادگندزدابرای گندزادیی کلیه سطوح حساس ونیمه حساس بیمارستان
4. اجرای فرایند مدیریت پسماند در مرکز
5. کنترل کیفی آب آشامیدنی وکلر سنجی
6. نظارت بربهداشت محیط بخشهای بستری
7. نظارت بربهداشت محیط رختشوی خانه وآشپرخانه
8. سم پاشی دوره ای کلیه بخشهای بیمارستان جهت مبارزه حشرات وجوندگان
9. راه اندازی یک خط تلفن درراستای اطلاع رسانی به موقع بیماران عفونی
10. مشاوره وآموزش بیماران بستری دربخش وهمراه ایشان درزمینه رژیم غذایی مربوطه ونیازهای تغذیه ای بیمار
11. راه اندازی کلینیک تغذیه ورژیم درمانی
12. راه اندازی سیستم فایلینگ ریلی
13. اجرای طرح گردش محلول های ضد عفونی کننده در بیمارستان در دوره های چهار ماهه جهت پرهیز از ایجاد مقاومت میکروبی
14. اجرای طرح پایش و بیماریابی بیماران مشکوک به عفونتهای بیمارستانی در جلسات کمیته
 وارسال آن به معاونت درمان
15. انجام نمونه برداری منظم محیطی از بخش های مختلف بیمارستان و تجزیه و تحلیل داده ها در جلسات کمیته بهداشت و کنترل عفونت
 
16. بهره گیری از تخت های عمل جراحی الکتریکی و مکانیکی جهت تسهیل در پوزشین های جراحی جهت بیمار
جدید بیهوشی ، پمپ انفوزیون ، کاپنوگراف ، مانیتورینگ و پالس اکسی متر )
17. مجهزبه وسایل 
18. تجهیز بخش اتاق عمل به دستگاههای تجهیزات هیستروسکوپی ، لاپارسکوپی
19. تامین کلیه ست های جراحی مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی
 
20. تجهیز بخش اتاق عمل به امکانات جدید در اجرای روشهای نوین التقای بیهوشی (دستگاههای
difficult intubingجهت بیماران
برگزاری منظم کمیته های بیمارستانی بر اساس دستورالعمل اداره ارزشیابی در قالب یازده کمیته
21. اجرای طرح پایش و نظارت مستمر بر اجرا دستورالعمل هادر شیفتهای مختلف با تهیه چک لیست نظارتی و کنترلی
 
22. بهره گیری از گان یکبار مصرف جهت انتقال به اتاق عمل
23. انجام نمونه برداری محیطی منظم جهت ارزیابی دقیق بخش های مختلف اتاق عمل از نظر عفونت بیمارستانی
 
24. جایگزین کولر های اتاق عمل با کولر های گازی اسپیلت
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved