پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت* فعالیتهای آموزشی :
 
1. انتشار فصلنامه نورسیده
2. برگزاری کنفرانسهای ماهیانه ویژه کادر درمان : یک روز
*عملکرد
در هر ماه بعنوان روز آموزش تعیین و کارکنان طبق برنامه مدون موظف به حضور بوده و این دوره ها با دعوت اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار میشود .
3. شرکت کادر پزشکی بیمارستان در دوره های بازآموزی دانشگاه
 
4. برگزاری دوره
  کوتاه مدت آموزش کمک بهیاران 
5.
 تهیه جزوات آموزشی ویژه کارکنان بیمارستان 
6. تهیه پمفلت های آموزشی جهت بیماران ( شش پمفلت درهربخش )
7. حضور پزشکان زنان و زایمان، بیهوشی واطفال مقیم 24 ساعته
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved