پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام سرپرستار : خانم فریبا سعادتمند
 محل بخش : طبقه اول
 
تعداد تخت فعال : 20 (14 عدد لیبر ، 6 عدد زایمان)
 
نوع بیماران بستری در بخش زایمان :
1)      مادرانی که برای زایمان مراجعه می کنند و بستری می شوند .
2)     مادرانی که مشکل در بارداری دارند و باید تحت مراقبت باشند .
3)    برخی بیمارانی که نیاز به سزارین اورژانس دارند .
 
عملکرد های بخش زایمان:
1)      زایمان فیزیولوژیک
2)     زایمان بیدرد
3)    زایمان طبیعی
4)    گرفتن NST
5)     مانیتورینگ مرکزی
 
تلفن بخش :2286
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved