پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت کمیته کنترل عفونت
دبیر کمیته:مهناز سیفی
زمان برگزاری:ماهانه( هفته دوم  ماه )

       اعضاء ثابت:

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیرداخلی بیمارستان

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*سوپر وایزر کنترل عفونت (دبیر کمیته)

*سوپر وایزر آموزشی

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*یک نفر از متخصصین (به ترتیب اولویت عفونی،جراحی،داخلی و اطفال)

*مسئول آزمایشگاه

*مسئول واحد بهداشت محیط

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

اعضاء موقت:

* مسئول خدمات

*مسئول تدارکات

*مسئول واحد لندری

*مسئولین بخشهای بالینی

 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved