پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت کمیته بهداشت محیط

دبیر کمیته:نجمه نصیری

برگزاری کمیته :ماهانه( هفته اول ماه )

اعضای ثابت:

*رئیس بیمارستان(رئیس کمیته)

*مدیر داخلی بیمارستان

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*سوپروایزر آموزشی

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

*مسئول واحد بهداشت محیط(دبیر کمیته)

*مسئول بخش آزمایشگاه

*سوپر وایزر کنترل عفونت

*مسئول خدمات عمومی بیمارستان

* یکی از پزشکان  داخلی یا بیماری های عفونی

اعضاء موقت:

*مسئول CSR

* مسئول رختشورخانه

* مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی با صلاح­دید رئیس جلسه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved