پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
مسئول  واحد اطلاعات : غلامعباس ربیع مقدم
تلفن داخلی :2242
شرح وظایف :
1-     از وظایف اصلی این واحد ، اطلاع رسانی بیمارستان ، راهنمایی بیماران و مراجعه کنندگان ، پاسخ به سوالات آنها و هدایت آنها به بخش های بیمارستان می باشد.
2-     کسب اطلاع از حضور پزشکان در بیمارستان و هماهنگی با واحد حفاظت فیزیکی  و به طور مستمر جهت راهنمایی مراجعان و با پاسخگویی به بخش‌ها و مسئولان بیمارستان .
3-     راهنمایی ارباب رجوع‌ها به بخش‌ها و قسمت‌های مختلف بیمارستان جهت استفاده از خدمات پزشکی بیمارستانی و هم چنین ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز آنان از قبیل محل بستری بیمار در بخش‌های مربوطه و یا پزشکان معالج و نظایر آن و ثبت مشخصات آنها در صورت امکان و لزوم .
4-     هماهنگی با مسئولان بخش‌ها جهت کسب اطلاع از وضعیت بیمار و یا پیگیری هایی که باید بستگان وی انجام دهند و ارائه‌ی راهنمایی های لازم در این مورد .
5-     دریافت نامه ها و پاکت های مختلف ارسالی از دیگر بیمارستان‌ها و یا مراجعه و تسلیم آن به بخش‌ها و دیگر مسئولان .
6-     انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولبت‌های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد .
 
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved