پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبیمه های طرف قرداد این مرکز:

خدمات درمانی(بیمه روستایی،بیمه سلامت،کارمندی،سایر اقشار،اتباع،سلامت همگانی )،تامین اجتماعی،بیمه ارتش،کمیته امداد

بانک تجارت،بانک ملی،بانک کشاورزی،بانک ملت،بانک سپه،بانک صادرات،صداو سیما،شرکت نفت، بیمه ایران، کارآفرینناظر بیمه خدمات درمانی :
خانم دهستانی
ناظر بیمه تأمین اجتماعی : خانم ولاشجردی
تلفن داخلی : 2246  
1.     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مربوطه .
2.     تسلط بر دستورالعمل ها و آئین نامه های اسناد پزشکی ، نظارت و ارزشیابی و رتبه بندی ، دستورالعملهای بیمه گری مرتبط با اسناد پزشکی و سایر موارد .
3.     مراجعه روزانه به بخش و دریافت اسامی بیمه شدگان بستری از پذیرش ، رؤیت بیمار ، تطبیق مشخصات و بررسی علت بستری .
4.     صدور و تکمیل معرفی نامه بیمارستانی طبق ضوابط و تطبیق خدمات انجام شده با تعهدات سازمان .
5.     رسیدگی اولیه پرونده براساس دستورالعملهای رسیدگی به اسناد بستری .
6.     ضبط مدارک بیمه ای به جا مانده ، تخلفی و فوتی بیمه شدگان در بیمارستان و ارسال آنها به ادراه کل .
7.     تأیید خدمات پر هزینه در بخش سرپایی برحسب صلاحدید اداره کل و تأیید مصرف لوازم مصرفی و پروتزها در بیماران بستری .
8.     ارسال اطلاعات آماری مورد لزوم به اداره کل .
9.     شرکت در جلسات ماهیانه ناظرین در ادارات کل و اعلام خدمات جدید ارائه شده و انتقال تشکیلات و کمبودها به اداره کل .
10.همکاری لازم با بازرسان سازمان و اداره کل جهت بررسی عملکرد بیمارستان و همچنین مسئولین بیمارستان جهت ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان .
11.سایر موارد براساس مقام مافوق .
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved