پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

کمیته اورژانس/تعیین تکلیف بیماران/تریاژ

دبیر کمیته:سعیده شمسی
زمان برگزاری:
اورژانس:ماهانه( هفته اول ماه )
تعیین تکلیف بیماران:سه ماه یکبار( هفته اول ماه )
تریاژ:ماهانه( هفته اول ماه )

 

 

کمیته تعیین تکلیف بیماران

اعضای ثابت:

* رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

* رئیس بخش اورژانس

* سرپرستار بخش اورژانس (دبیر کمیته)

*سوپروایزر آموزشی

*مسئول بخش تصویربرداری

*مسئول واحد آزمایشگاه

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*حضور یکی از سوپروایزرهای بالینی

*مسئول مدیریت تخت (Bed Manager)

اعضای موقت:  مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی به صلاح­دید رئیس جلسه

کمیته تریاژ  

اعضای ثابت:

* رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

* رئیس بخش اورژانس

* سرپرستار بخش اورژانس (دبیر کمیته)

*سوپروایزر آموزشی

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*حضور یکی از سوپروایزرهای بالینی

*مسئول مدیریت تخت (Bed Manager)

اعضاء موقت:

مسئولین بخش­ها درمانی و غیردرمانی به صلاح دید رئیس جلسه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved