پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشماره تلفنهای داخلی مرکز درمانی/آموزشی طالقانی
دفتر ریاست
2215
رادیولوژی
2240
دفتر مدیریت
2221
درمانگاه تخصصی
2236
منشی ریاست
2220
درمانگاه
2247
حسابداری
2207
درمانگاه(منشی)
2247
حسابداری
2241
ادمیت مامائی
2231
کارگزینی
2251
نوزاد
2200
کارگزینی
2256
nicu
2287
دفتر پرستاری(مسئول)
2213
بایگانی مدارک پزشکی
2219
دفتر پرستاری(سوپروایزر)
2214-2283
پذیرش
2244
دفتر حراست
2223
صندوق
2244
تدارکات
2249
کتابخانه
2238
دفتر طرح
2224
نگهبانی بخش
2288
آموزش
2238
کارت ساعت
2242
بخش جراحی(A)
2275
دفتر خدمات(شرکت)
2291
بخش جراحی(B)
2222
آبدارخانه اداری
2252
منشی بخش جراحی
2267
اتاق بیمه
2248
اتاق عمل
2225
مهدکودک
2216
اتاق عمل
2226
نقلیه
2243
بخش پست پارتوم
2078
پاویون (آقایان)
----
اتاق زایمان
2286
پاویون (خانمها)
2206-2208
اتاق زایمان
2227
آشپزخانه
2233
بخش نوزادان
2287
تأسیسات
2204
آزمایشگاه
2254
انبار
2205
آزمایشگاه(مسئول)
2255
رختشویخانه
2203
داروخانه
2217
مرکزتلفن
9-2211
     
      شماره های مستقیم تلفنخانه:32776063-32776064-32776065-32776034-32776035-32774001
آدرس: اراک ضلع غربی خیابان امام خمینی جنب شرکت گاز- مرکز درمانی آموزشی طالقانی
Email:It-taleghani@arakmu.ac.ir
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved