پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

 

مسئول فنی : دکترمسعود حاجی مقصود
مسئول بخش:عاطفه کوشک (کاردان)
همکاران محترم بخش:
روزانا نوری
روشنک جودکی (کارشناس)
فاطمه پناهی (کارشناس )
تلفن های داخلی : 2240 - 1004
پزشکان تصویربرداری :
دکتر فاطمه صافی ، دکتر مسعود حاجی مقصود ، دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی ، دکتر ندا زاهدی ، دکتر صفورا فرجی ، دکتر سید عظیم عظیمی ، دکتر سید محمد موسوی
واحد تصویر برداری :
 شامل سه قسمت رادیولوژی و سونوگرافی وماموگرافی می باشد که به صورت شبانه روزی فعال بوده و به بیماران بستری و سرپایی در حد امکان سرویس می دهد
تجهیزات واحد تصویربرداری  :
به طور عمده شامل دو دستگاه ثابت رادیوگرافی تیوب واریان و یک دستگاه متحرک یا پرتابل رادیوگرافی - یک دستگاه ماموگرافیآنالوگ - یک دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی - یک دستگاه سونوگرافیGEبا سه پروب واژینال -سطحی -کانوکس وباقابلیت کالر داپلرمی باشد و دو دستگاه رایانه جهت ثبت خدمات انجام گرفته از بخش در این واحد است. همچنین تعداد کافی کاست رادیولوژی - روپوش و عینک سربی و سایرشیلد های محافظت از تیروئید و گناد ها جهت استفاده در مواقع لزوم در بخش وجود دارد.
 
خدمات قابل انجام در این مرکز :
۱.       کلیه رادیو گرافی های ساده در طول روز انجام می شوند
۲.       رادیوگرافی هایی که به آمادگی قبلی نیاز دارند براساس نوبت انجام می شوند
3.   انجام سونوگرافی ساده از شکم -رحم ضمائم -حاملگی -واژینال -کالر داپلر و سونوگرافی های سطحی -نسج نرم- برست  -تیروئیدانجام می گیرد.
4.       سونوگرافی از بیماران سرپایی به صورت محدود و با نوبت قبلی انجام می شود.
5.       کلیه گرافی های پرتابل در اسرع وقت در محل بخش با دستگاه پرتابل انجام می شود.
6.       رادیولوژی های انجام شده در کوتاهترین زمان ممکن به بیمار تحویل داده می شود
واحد تصویر برداری خود را ملزم به رعایت حقوق بیماران می داند و برآن پایبند است.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved