پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

دبیر کمیته : معصومه باقری
زمان برگزاری کمیته : ماهانه ( هفته اول ماه )

اعضای ثابت:

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

*مسئول واحد مدارک پزشکی (دبیر کمیته)

*مسئول واحد فناوری اطلاعات

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*مسئول واحد سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

*مسئول  امور مالی

*یک نفر مطلع یا کارشناس آمار حیاتی

*حداقل یک نفر از پزشکان بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

اعضاء موقت:

مسئولین بخش-های درمانی و غیر درمانی به صلاح­دید رئیس جلسه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved