پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
مسئول فنی داروخانه : دکترنوشین رزمی
انبار دارویی : آقای مهدی عربی
داروخانه : خانم اعظم طالبی ، خانم مهدیه ملکی
تلفن داخلی داروخانه : 2036
تلفن داخلی انبار : 2217
تلفن مستقیم انبار دارویی : 32790051
 
خط مشی :
تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی (مطابق با فارماکوپه بیمارستان) مورد نیاز بیماران سرپائی – بستری
 
وظایف :
1.     پیگیری موارد کمبود دارویی یا کیفیت نامطلوب تجهیزات پزشکی و ...
2.     اجرای دستورالعمل ها
3.     همکاری نزدیک با بخش های مختلف بیمارستان درخصوص تهیه آمار مصرفی مطابق با نسخ بیماران ، تحویل اقلام و کنترل آنها ، همکاری با بیمه های درمانی در جهت بروز کردن قیمت ها مطابق فاکتورهای خرید و همچنین تلاش در جهت کاهش کسورات .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved