پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول واحد : خانم محبوبه بوجاریان
واحد ترخیص و اسناد بستری : خانم فرزانه نوری (حسابدار) ،  خانم عذری کلهر (کارشناس حسابداری)
اسناد سرپایی و درآمد : خانم مریم بادرستانی (حسابدار)
تلفن داخلی :
واحد ترخیص : کلیه اقدامات لازم جهت ترخیص بیماران از نظر مالی و محاسبه خدمات و اقدامات انجام شده برای بیماران در طول مدت بستری در این واحد انجام می گیرد .
اسناد پزشکی : رسیدگی پرونده ها و اسناد بیمه های پایه و تکمیلی و کنترل آنها و رفع نواقص و در نهایت تحویل به ناظرین بیمه ها جهت رسیدگی .
و در ادامه اعمال کسورات احتمالی ناظرین بیمه ها و تکمیل اوراق مربوط به بیمه ها و تحویل به اسناد پزشکی کلیه بیمه ها و بانک ها و سایر و ... .
تکمیل صورت حسابهای مالی و درآمدهای ناشی از خدمات سرپایی و بستری و محاسبات آن و در نهایت وارد کردن به سایت درآمد دانشگاه علوم پزشکی .
 و پس از تکمیل نهایی کلیه کارکردهای سرپایی و بستری و خدمـات پزشکان و ... تحویل امور مالی بیمارستان می گردد .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved