پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول امین اموال : عباس درمنکی
تلفن مستقیم : 32790053
انبار :
1.     تحویل گرفتن اموال خریداری شده از انبار در قبال حواله انبار .
2.     نصب پلاک به اموال غیر استهلاکی و غیر مصرفی و تحویل آنها به متقاضیان در مقابل اخذ رسید .
3.     ثبت شماره و مشخصات اموال و تهیه سیاهه اموال و ارسال آنها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی .
4.     تنظیم دفاتر جمعداری و نگهداری حساب اموال رسیده فرستاده .
5.     صدور سند انتقال اموال ارسالی به ارگانها و واحدهای دیگر .
6.     صدور حواله خروج مال از دستگاه مربوطه توسط جمعدار و حساب آنها .
7.     تنظیم صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آنها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی .
8.     ثبت دفاتر جمعداری و نگهداری حساب اموال برگشتی در دفتر برگشتی .
9.     تنظیم سند و صورتحساب اموالی .
10.انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق .
11. مشارکت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه .
12. مشارکت در امر پرداختها .
 
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved