پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبخش پاتولوژی :
* اهداف :
نمونه­های بیماران که توسط پزشکان طی عمل جراحی برداشته می­شود مثل آپاندیس یا نمونه سایر قسمت­های داخلی بدن و نمونه­های پوستی و همچنین جنین­های سقط شده و ... جهت بررسی به آزمایشگاه فرستاده می­شوند
* دستگاههای مورد استفاده :
1-Tissue processor
2-Microtome
3-Hot plate
4-Paraffin dispenser
5-Tissue float
6-Microscope
7-Oven
بخش سیتولوژی :
* اهداف :
- نمونه برداری سوزنی از بافت های بدن نظیر تیروئید ، پستان ، پاروتید ، غدد لنفی ،توده های گردنی و
-     آماده سازی و رنگ آمیزی نمونه های فرستاده شده برای پاپ اسمیر
-    آماده سازی نمونه های مایعات بدن نظیر: مایع مغزی نخاعی ، مایع صفاق ، مایع فضای جنب ، ادرار و مایعات دیگر جهت تشخیص و ردیابی سلول های بدخیم
بخش بیوشیمی :
* اهداف:
اندازه گیری آنزیم ها ، الکترولیت ها و مواد داخل سرم جهت بررسی عملکرد ارگان های مختلف بدن نظیر پانکراس ، کلیه ، کبد و . .
* دستگاههای مورد استفاده :
1-BT-1500
2-Bilirubinometer
3- Fotometer state fax 3000-3300
4-Centrifuge
5-Ph meter
6-Ion selective Electrolyte converges
7-Digital tachometer
بخش سرولوژی :
* اهداف :
- تعیین و اندازه گیری پروتئین ها ، ایمونوگلوبولین های خون ، کمپلمان ها، آنتی ژن ها و آنتی بادیهای اختصاصی علیه بیماری های ایدز،
هپاتیت A, B, C سایتومگالوویروس ، سرخچه ، توکسوپلاسموز ، سیفلیس ، استرپتوکک و اندازه گیری کمی فاکتورهای روماتوئید و CPR
 
* دستگاههای مورد استفاده :
-Centrifuge
بخش میکروب شناسی :
* اهداف :کشت نمونه های مختلف نظیر ادرار ، خون و . . . جهت تشخیص وجود عفونت وتعیین نوع ارگانسیم پاتوژن
 
 
* دستگاه های مورد استفاده :
                            
1-Incubator
2-Autoclave
3-Microscope
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved