پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دبیر کمیته :ایدا غلامی

زمان برگزاری کمیته :ماهانه( هفته دوم  ماه )

اعضاء ثابت:

*رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

*مدیر داخلی بیمارستان

*مدیر خدمات پرستاری

*مسئول واحد بهبود کیفیت

* کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

*مسئول بهداشت حرفه ای (دبیر کمیته)

*مسئول مسئول بهداشت محیط

*مسئول واحد تجهیزات پزشکی

*مسئول تاسیسات مرکزی

* مسئول هماهنگی کمیته­های بیمارستان

اعضاء موقت:

*مسئولین بخش­های درمانی و غیر درمانی با صلاح دید رئیس جلسه

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved