پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت     

مسئول بخش : منصوره عراقیه فراهانی
کارشناس پرستاری :12نفر
تلفن داخلی :2287
 
 
 
NICU
 
 
 
 
    7 تخت
1- احیاء قلبی ریوی نوزادان
2- مراقبت از نوزادان دچار آپنه ، دیسترس تنفسی و آسیفکسی
3- مراقبت از نوزادانی که نیاز به تهویه مکانیکی دارند
4- تعویض خون در نوزادان دچار هیپربیلیروبینمی
5- عکسبرداری از ریه نوزاد با استفاده از دستگاه پورتابل
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved