پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبخش: پست پارتوم بیمارستان طالقانی

نام سرپرستار: مولود معارفی

محل بخش: طبقه اول انتهای راهرو

تعداد تخت فعال:21 تخت 

نوع بیماران بستری بخش پست پارتوم:بیمارانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از اینکه یک ساعت در اتاق زایمان تحت نظر بودند به این بخش منتقل میشوند و نوزاد هم با مادر به این بخش منتقل میشود وطرح  roming in یا هم اتاقی مادر ونوزاد و شیردهی و آموزش شیردهی  در این بخش انجام میشود .


 عملکردهای بخش پست پارتوم:
ادمین یا پذیرش بیماران جدید -کنترل خونریزی- کنترل نوزاد -آموزش شیردهی و بهداشت کودک و مادروسپسpw (شستشوی پرینه)-نظارت بر oobشدن بیمار-گزارش نویسی -پیگیری آزمایشات و خونگیری-پیگیری و تزریق رگام- پیگیری سونوگرافی و یا مشلوره مورد نیاز بیماران - کنترل بیماران بعد از زایمان تا ترخیص 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved