پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول بخش : آقای محمد چمنی زاده
تلفن داخلی : 2234
1.     اطلاع رسانی پزشکی و بهبود کیفیت ارائه خدمات زیر نظر کتابخانه مرکزی اعم از املث – رزرو – تمدید منابع
2.     سفارش منابع اطلاعاتی اعم از کیت ، نشریات و پایان نامه و ارسال آن به کتابخانه مرکزی بصورت سالانه (خرید نمایشگاهی)
3.     فراهم سازی و گردآوری منابع و اطلاعات علمی و تخصصی مورد نیاز استفاده کنندگان برای ارتقا سطح کمی و کیفی و عرضه آنها به مراجعین .
4.     سازماندهی مؤثر مجموعه اطلاعاتی به منظور افزایش دسترسی و استفاده مراجعین و حفاظت و نگهداری منابع موجود و جلوگیری از آسیب دیدگی آنها .
5.     مستندسازی اسناد و پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی و فهرست نویسی کتب اهدایی .
6.     ثبت کتب اهدایی به کتابخانه و فهرست نویسی و آماده سازی آنها به منظور سازماندهی اصولی منابع علمی و اطلاعات تخصصی .
7.     وجین دوره ای منابع و بروز نمودن کتب موجود و قفسه خوانی و چک منابع در قفسه و حذف کتب قدیمی و سایر منابع .
8.     اطلاع رسانی منابع جدید کتابخانه و معرفی و عرضه منابع قابل دسترس و بهره برداری به پژوهشگران و محققان جهت به روز رسانی دانایی و آگاهی علمی .
9.     تشکیل فهرست کتب و پایان نامه ها در دفتر آماده سازی و کدگذاری ثبت .
10. همکاری در گسترش فضای فیزیکی سالن مطالعه و قرائت خانه .
11. بررسی و ارزیابی منابع اطلاعاتی و کتب موجود در کتابخانه بمنظور شناخت نقاط ضعف موجود در کتابخانه .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved