پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتفرم نیاز سنجی آموزشی
تاریخ ثبت
* نام
* نام خانوادگی
* نام بخش
دوره اول نیاز سنجی
دوره دوم نیاز سنجی
دوره سوم نیاز سنجی
سایر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved