پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
نام نام خانوادگی پرسنل(درصورت تمایل)
نوع شکایت
شغل
بخش مربوطه
تاریخ حضوردرواحدرسیدگی به شکایات
ساعت
علت مراجعه
شرح مشکل :درتکمیل این قسمت به این موارد توجه شود:چه اتفاقی پیش آمده؟کی وکجا؟ چه کسانی درآن نقش داشته اند؟
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved